அலசல், புத்தகம், விமர்சனம்.

Tuesday, 27 August 2013

விழியில் விழுந்தவள்


உன்மொழி தேவையில்லை விழிமொழி போதுமடி;
உன்பார்வை படும் ஒவ்வொருமுறையும் புதிதாய் பிறதேனடி ,
சகா வரம் தந்தயடி, செத்து செத்து பிளைகிறேனடி....

No comments:

Post a Comment