அலசல், புத்தகம், விமர்சனம்.

Thursday, 14 February 2013

திரைக்காணா கிறுக்கல்கள் பக்கம் 1


             திரைக்காணா கிறுக்ல்ள்


காதலர்தின வாழ்த்துக்கள்...

பட பட வென நெஞ்சம் துடிக்க, 
சட சட வென என்னை மறக்க... 
உன்னை தேடி என்னை தொலைத்தேன், 
உன்தன்  பார்வையில்  பஞ்சாய் எரிந்தேன்... 

காதல் இது காதல் கண்டுகொண்டேன் நானே 
தேடல் என் தேடல் முடித்து கொண்டேன் நானே 

இது வரை இந்த நாளை எதிர்பார்த்தே வாழ்ந்தேனடி 
இமைகளை இமைக்க சொல்லி தேடல் முடித்தேனடி 

உன் விழிகளில் நான்   விழுந்தேனடி ,
என்  விழிகளிகளில்  உன்னை வரைந்தேனடி .

உயிரே... என் வாழ்வே உனதாகுதெ ...


காவியத்தில் கண்ட காதல் காலமெல்லாம் காண்பேனடி ,

காதலித்தேன்   உன்னை
காதலித்தேன் 
காதலித்தேன் என்காதலி  
தேன் .

பதித்து வந்தாய் கால் பதித்து வந்தாய்; 
படைக்க வந்தாய் என்னை படைக்க வந்தாய் .

உயிரே... என் வாழ்வே உனதாகுதெ ...

feel my love; feeling love 
feel  my love; feel in love 

உதடுகள் மொழி பொய்யானதே; இமைகளின்  மொழி இதமாகுதே ...
நிழலானேன் உன் நிழலானேன்; நிஜமானேன் நான் நிஜமானேன் .

உன்வளைவுகளில் என்னை வசியம் செய்தாய்;
என் வாழ்க்கையில் ஒரு வரம் கொடுத்தாய் .

உண்மை சொல்லடி ஒரு நிமிடம்;
ஓவியமாய் நீ பிறந்தாயடி .

உயிரே... என் வாழ்வே உனதாகுதெ ...

காதல் இது காதல் கண்டுகொண்டேன் நானே
தேடல் என் தேடல் முடித்து கொண்டேன் நானே ...
குறிப்பு :

சீனியர் :100% காப்பி /-
ஜூனியர் : எங்கிருந்துட ?
சீனியர் : கண்டுபுடி ......


பக்கம்- 1

No comments:

Post a Comment